SEZÓNA 2009

Pořadí hráčů k 31.08.2009
Poř. Příjmení a jméno: Poslední
zápas:
Hájení
všichni:
Hájení
poslední:
Max.
termín
Další
domluvené zápasy      
1 Radim Konečný 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. KTS´09: RK-Kami...
2 Miroslav Žídek 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: MŽ-Pave...
3 Zdeněk Novobilský 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. KTS´09: ZN-Zden...
4 Radim Koloničný 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: RK-Lenk...
5 Miroslav Větříšek 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: MV-René...
6 Tomáš Hanek 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. KTS´09: TH-Miro...
7 Petr Mikoláš 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. KTS´09: PM-Jaro...
8 Tomáš Cudzik 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: TC-Rade...
9 Jaroslav Sýkora 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. KTS´09: JS-Jan ...
10 Vladislav Carbol 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. KTS´09: VC-Miro...
11 Zbyněk Stuchlík 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: ZS-Kami...
12 Radek Sýkora 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: RS-Pave...
13 Petr Mojžíšek 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS´09: PM-Pave...
14 René Bartek 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS´09: RB-Radi...
15 Lenka Kvasňáková 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: LK-Petr...
16 Zdeněk Kubala 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. KTS´09: ZK-Mart...
17 Petr Gruškovský 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: PG-Adam...
18 Radim Houfek 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: RH-Mich...
19 Libor Koloničný 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: LK-Jan ...
20 Martin Marek 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: MM-Rado...
21 Pavel Klimánek 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: PKk-Pet...
22 Libor Bujnošek 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: LB-Miro...
23 Pavel Ramík 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: PR-Aleš...
24 Jan Koloničný 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS´09: JK-Kami...
25 Pavel Krištofik ŽK 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS ´09 nehraje...
26 Aleš Pustka 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: AP-Mich...
27 Tomáš Moric 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. KTS´09: TM-Adam...
28 Kamil Socha 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: KS-L.To...
29 Petra Ogořálková 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: PO-Mich...
30 Miroslav Sýkora 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS´09: MS-R.Mí...
31 Jan Pomykal 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS´09: JP-R.Sk...
32 Andrea Rišová 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. KTS ´09 nehraje...
33 Radomír Sacký 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. KTS´09: RS-Eva ...
34 Kateřina Sklenaříková 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS´09: KS-Mich...
35 Michal Ošťatka 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: Kateřin...
36 Marián Michalíček 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS ´09 nehraje...
37 Michaela Svobodníková 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: Petra O...
38 Adam Přadka 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: Tomáš M...
39 Eva Novobilská 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: Radomír...
40 Ondřej Houfek 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS ´09 nehraje...
41 Radim Míček ČK 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. KTS´09: Mirosla...
42 Leoš Topinka 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: LT-Iren...
43 Jiří Velčovský 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: JV-Mich...
44 Klaudie Mikolášová 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. KTS´09: KM-Rost...
45 Jan Urbaník 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. KTS ´09 nehraje...
46 Rostislav Skokan 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: Klaudie...
47 Irena Houfková 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS´09: Leoš To...
48 Petr Dlabal 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS ´09 nehraje...
49 Michaela Moricová 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: Jiří Ve...
50 Pavel Gross 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. KTS ´09 nehraje...

TISK TABULKY

zpět   |   nahoru   |   domů

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivní hotovost

 
 

 
372 945 / 5 online
realizace nextWEB